Старт на пред – акцелераторска програма на X Фактор Акцелератор и PREDA Plus Foundation!!!

Старт на серијата работилници и менторска поддршка на селектираните бизнис – идеи во заедничката пред – акцелераторска програма на X Фактор Акцелератор и PREDA Plus Foundation!!!

Одлични идеи, прекрасна атмосфера и силна мотивациска и претприемничка енергија!!!

Продолжуваме со уште појако темпо!!!

Tags: No tags