АПЛИЦИРАЈТЕ на повикот на X Фактор Акцелератор, со можност и за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ВАШИОТ СТАРТАП од 30.000 евра!!!

И СТАРТАП Е ОПЦИЈА!

АПЛИЦИРАЈТЕ на повикот на X Фактор Акцелератор, со можност и за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ВАШИОТ СТАРТАП од 30.000 евра!!!

Обезбедуваме и менторски/тренинг услуги од страна на практичари кои имаат стартувано и водат сопствени бизниси, како и од голема мрежа на домашни и странски експерти во разни области.  Може да аплицираат оформени тимови од минимум двајца поединци, со јасна визија да “запливаат” во светот на претприемништвото, и кои имаат:

✔️креирани и пазарно валидирани иновативни производи/услуги со глобален пазарен потенцијал, во БИЛО КОЈА ОБЛАСТ,

✔️развиена првична верзија на бизнис-модел кој ветува солиден потенцијал за раст и

✔️силен мотив за брза комерцијализација преку јасна “Go to market” стратегија и план за продажба на први клиенти.

🚀Аплицирањето се прави со пополнување на кратката апликациска форма, до која може да се пристапи со кликање на следниот линк:

http://xfacc.mk/apply/#a

⚠️Крајниот рок за аплицирање е 31.01.2020 година!!!

Повеќе информации може да добиете во X Фактор Акцелератор, ул. Борис Карпузов, 1, Велес.

Пишувајте ни на следниот е-маил: info@xfacc.mk

Tags: No tags