Инвестициски предизвици во услови на глобална криза | X Фактор Акцелератор

Вебинар на кој ќе се дискутира за предизвиците со кои се соочуваат инвеститорите во услови на невидена глобална криза која се заканува да предизвика сериозна економска рецесија во светски рамки.На настанот ќе се споделат искуства за тоа дали кризите од овој тип се закана или шанса, посебно за ризично инвестирање од страна на бизнис ангелите, акцелераторите и останатите индивидуални и институционални инвеститори.

Линк до настанот: https://us02web.zoom.us/j/87121758867#success

Tags: No tags