Панел дискусија “И Стартап е опција” – Штип, 19 ноември, 2019 Г

XFactorAccelerator од Велес и ‘Goce Delcev’ University – Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип) преку панел дискусија сo наслов “И Стартап E Oпција” се дел од Global Entrepreneurship Week http://xfacc.mk/?p=1226&preview=trueNorth Macedonia.

Огромнна чест е да се биде дел од над 15.000 партнерски организации кои во 170 земји промовираат иновации, креативност и развој на стартап екосистемот, што крајно треба да доведе кон економски раст и благосостојба.

Агенда 19.11.

Tags: No tags