АПЛИКАЦИЈА

Испратете краток опис на вашата идеја, бизнис модел. Најиновативните апликации и апликациите кои ќе се оценат со најголем потенцијал од страна на Комисија за евалуација на проекти, ќе бидат селектриани во поанатамошната фаза.​