РАЗРАБОТКА НА БИЗНИС ИДЕЈА

Сите селектирани апликации ќе треба да ги развијат своите идеи во долга форма на апликација, која ќе преставува своевиден бизнис план и ќе го покаже вистинскио потенцијал на бизнисот.