Игор Андреев, „X Factor“ акцелератор: Ќе ја раздвижиме стартап сцената надвор од скопје

Интервју на Игор Андреев за Капитал.

Tags: No tags